Dudr Tools | Ripper37

TESTOVÁNÍ PÁSŮ RIPPER37

Veškerý technický vývoj a zkušenosti pro výrobu pásů Ripper37 jsou k ničemu dokud se pás neotestuje v reálném provozu, takže se pásy Ripper37 postavily proti čtyřem hlavním konkurentům.

Níže jsou uvedeny testy které byly provedeny.

Test únavy materiálu:

Při testu únavy materiálu podstoupily pásy destrukční test společně se čtyřmi předními konkurenčními výrobci pásů pro dřevoobráběcí průmysl. Na speciálně upraveném poloměru hnacích kol bylo použito maximální napínací napětí na pás aby se odhalily všechny nedostatky zvoleného materiálu a postupů výroby. Poté byly pásy napínány až do roztržení. Ripper37 předčil konkurenty v průměru o 58% a nejlepšího ze skupiny překonal o více než 37% ve výdrži.

GRAF ÚNAVOVÉHO TESTU

Test únavy materiálu

Test kvality rozvedení pásů

Výroba pásu s perfektním rozvodem zubů je rozhodující pro optimalizaci výkonu pásu.

Perfektní souměrnost rozvodu pásů na obou stranách zaručuje přesnost řezu a dovoluje pásu řezat lehčeji s menším tlakem do řezu při stejné rychlosti a zachování krásně čistého povrchu řezu.

GRAF KVALITY ROZVEDENÍ PÁSŮ

Test kvality rozvedení pásů

Hloubková analýza tvrdosti materiálů

Pokud není kalení provedeno do dostatečné hloubky materiálu, omezuje se tím počet broušení, což má za následek ztrátu výkonu pásu po několika přebroušení. Naopak kalení příliš hluboko do těla materiálu zvyšuje pravděpodobnost praskání a lámání pásů. V tomto testu tvrdosti materiálu byly naměřeny hodnoty, které prokazují, že Ripper37 dosahuje optimální hloubky kalení aby bylo dosaženo maximálního počtu přebroušení a nebyla ohrožena životnost pásů

GRAF HLOUBKOVÉ ANALÝZY TVRDOSTI MATERIÁLŮ

Hloubková analýza tvrdosti materiálů